AIM Remapping Paddles:

  1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
  2. Naciśnij i przytrzymaj touchpad przez 5 sekund. Po 5 sekundach, dioda LED zacznie migać – teraz możesz puścić przycisk touchpada.
  3. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do łopatki. Dioda powinna mignąć sygnalizując, że przycisk został zarejestrowany.
  4. Naciśnij łopatkę, do której chcesz przypisać powyższy przycisk. Dioda LED powinna mignąć kilka razy, sygnalizując, że programowanie przebiegło pomyślnie.
  5. Jeśli chcesz zaprogramować kolejne łopatki, wróć do punktu 3, a jeżeli chcesz zakończyć programowanie przejdź do punktu 6.
  6. Jeśli chcesz zakończyć programowanie – naciśnij Touchpad. Dioda powinna przestać migać.
  7. Możesz zaprogramować 12 przycisków: X, O, Trójkąt, Kwadrat, D-pad(góra/dół/lewo/prawo), L1, R1, L3, R3.