Jak zmienić konfigurację łopatek?

Oto krótki poradnik, który pomoże ci zmienić konfigurację łopatek kontrolera PS5 i PS4. 

 

Kontroler do PlayStation 5

  1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
  2. Naciśnij i przytrzymaj obie (lewą i prawą) dolną łopatkę jednocześnie przez 5 sekund. Umożliwi to wejście w tryb programowania łopatek.
  3. Naciśnij łopatkę, a następnie przycisk, któremu ma odpowiadać i przytrzymaj przez 2 sekundy. (Przykład: naciśnij lewą dolną łopatkę, a następnie „X” i przytrzymaj przez 2 sekundy.) Powtórz to dla każdego przycisku, który chcesz przypisać do łopatki.
  4. Po zaprogramowaniu wszystkich łopatek naciśnij i przytrzymaj jednocześnie obie (lewą i prawą) dolną łopatkę przez 5 sekund, aby wyjść z trybu programowania.Każdy przycisk kontrolera PS5 można przypisać do łopatki Z WYJĄTKIEM L2 i R2.
* Tryb programowania nie jest sygnalizowany poprzez LED jak było w przypadku PS4*

Kontroler do PlayStation 4

  1. Podłącz kabel USB do kontrolera.
  2. Naciśnij i przytrzymaj touchpad przez 5 sekund. Po 5 sekundach, dioda LED zacznie migać – teraz możesz puścić przycisk touchpada.
  3. Naciśnij przycisk, który chcesz przypisać do łopatki. Dioda powinna mignąć sygnalizując, że przycisk został zarejestrowany.
  4. Naciśnij łopatkę, do której chcesz przypisać powyższy przycisk. Dioda LED powinna mignąć kilka razy, sygnalizując, że programowanie przebiegło pomyślnie.
  5. Jeśli chcesz zaprogramować kolejne łopatki, wróć do punktu 3, a jeżeli chcesz zakończyć programowanie przejdź do punktu
  6. Jeśli chcesz zakończyć programowanie – naciśnij Touchpad. Dioda powinna przestać migać.


Możesz zaprogramować 12 przycisków: X, O, Trójkąt, Kwadrat, D-pad(góra/dół/lewo/prawo), L1, R1, L3, R3.